Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-10-13 09:00

Төсөвт өртөг

180,340,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-10-13 09:25


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2021-10-05

Тендер шалгаруулалтын нэр: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-21/195-1

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2019, 2020 онуудын борлуулалтын орлогын хэмжээ нь аль нэг жилд багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30%-аас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2019, 2020 онуудын борлуулалтын орлогын хэмжээ нь аль нэг жилд багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:-

         Тендерийн хамт ₮1,804,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2021 оны 10-р сарын 13 ний өдрийн 9 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 10-р сарын 13-ний өдрийн, 9 цаг 25 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхтэй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
  • 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн а/730 дугаартай захирамжаар эрх шилжин ирсэн. 2021.09.27-ны өдрийн А/115 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.09.28-ны өдрийн 752 дугаартай албан бичгээр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн. 2021.09.30-ны өдрийн тендерийн баримт бичиг боловсруулан зарласан. 2021.10.04-ний өдрийн А/118 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон. 2021.10.05-ны өдрийн 09 цаг 35 минутад нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй. 2021.10.05-ны өдөр тендерийн баримт бичгийг боловсруулан дахин зарласан. 2021.10.13-ны өдрийн 09 цаг 25 минутад нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй. 2021.10.13-ны өдрийн 3/1910 дугаартай албан бичгээр НЭМГ-т 2 удаа гэрээ шууд байгуулах аргаар зарласан нэг ч оролцогч ирүүлээгүй талаар мэдэгдсэн.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.