Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-08-05 10:00

Төсөвт өртөг

18,300,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг18 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2021-08-05 10:00


Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
  • 2021 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаврыг хүлээн авсан. Зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын зарлалыг 2021.07.24-ний өдөр нийтэлсэн. зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын аргаар урилгыг www.tender.gov.mn-д нийтэлсэн тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан. Нээлтийг 2021.08.16-ны өдөр хийнэ. тендерийн хүчинтэй байх хугацаа 2021.09.15-ны өдөр
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
69 б
2.