Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-11-04 10:00

Төсөвт өртөг

50,000,000₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг22 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2021-11-04 10:40
7 хоног үлдсэн


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2021-10-27

Тендер шалгаруулалтын нэр: Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил (СХД 22 дугаар хороо)
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-21/180

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил (СХД 22 дугаар хороо)
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга:
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жил буюу 2018, 2019, 2020 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: -
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2018, 2019, 2020 оны аль нэг жилд тендерт төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
• 1.3.3 Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг (35 кВ хүртэл) болон түүнээс дээш эсхүл салбар
ЗТ-3.6 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн ажлын зураг болон түүнээс дээш
• 1.2.6 Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв болон түүнээс дээш эсхүл
ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв болон түүнээс дээш.
эсхүл
Эрчим хүчний яамнаас олгодог:
• ТЗ-8.3 0.4-110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
Эрчим хүчний яамнаас олгодог:
• ТЗ-2.1 0.4-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ болон түүнээс дээш.
эсхүл
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
• 2.2.8 Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах гол (магистраль) шугам (35кв/хүртэл) угсралт болон түүнээс дээш эсхүл
• БА-3.5 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станц, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт болон түүнээс дээш.


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2021 оны 11-р сарын 4 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн, 10 цаг 40 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810


  • НЗД-ын 2021 оны 46,405 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2021.02.02-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 2021.07.09-ний өдрийн А/92 дугаар тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 2021.07.28-ны өдрийн 3/1814 дүгээр албан бичгээр гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
  • Тендер шалгаруулалтыг 2021.08.02-ны өдөр зарласан.
  • Тендер шалгаруулалтыг нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • Тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан.
  • Тендерт нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • Дахин зарласан.
  • Нэг ч оролцогч оролцоогүй.
  • Дахин зарласан.
Тендер зарлах хүсэлт ирсэн.
Тендер зарлах хүсэлт ирсэн.
Тендер зарлах хүсэлт ирсэн.