Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

Салбар

Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-09-02 11:00

Төсөвт өртөг

37,400,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-09-02 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2021-08-23

Тендер шалгаруулалтын нэр: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гадна бохирын шугамын засвар, 170 дугаар цэцэрлэг /СХД, 25 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-21/030

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гадна бохирын шугамын засвар, 170 дугаар цэцэрлэг /СХД, 25 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга:
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 0 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жил буюу 2018, 2019, 2020 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Санхүүгийн тайланг өөрийн тендерт хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны Цахим санхүүгийн тайлан (www.e-balance.mof.gov.mn)-ийн мэдээллийн санд баталгаажсан тендерт оролцогчдын сүүлийн 3 жил буюу 2018, 2019, 2020 онуудын борлуулалтын орлого, шаардлагатай мэдээллийг шалгана.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2018, 2019, 2020 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь: Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
Тусгай зөвшөөрлийн заалт (Хуучин) Тусгай зөвшөөрлийн заалт
(Шинэ) Тусгай зөвшөөрлийн заалт (Хуучин) Тусгай зөвшөөрлийн заалт
(Шинэ)
1 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гадна, дотор сантехникийн засвар, 107 дугаар цэцэрлэг (СХД, 14 дүгээр хороо) 1.2.4 ЗТ-6.1 2.2.1 БА-6.1
2 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гадна бохирын шугамын засвар, 170 дугаар цэцэрлэг (СХД, 25 дугаар хороо) 1.3.2 ЗТ-3.4 2.2.3 БА-3.3


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2021 оны 9-р сарын 2 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 9-р сарын 2-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810.
 • НЗД-ын 2021.02.08-ны өдрийн А/65 дугаартай захирамжаар эрх шилжсэн.
 • 2021.02.09-ны өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • 2021.02.09-ны өдрийн 3/100 дугаар албан бичгээр НХОГ-т зурагь төсөв ирүүлэх тухай хандсан. 2021.03.02-ны өдрийн 3/136 дугаар албан бичгээр НХОГ-т дахин хандсан. 2021.04.13-ны өдөр зураг төсөв ирүүлсэн.
 • 2021.04.19-нд зарласан. 2021.05.21-нд нээнэ.
 • Тендерийн нээлтийг хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул үнэлгээний хороо захиалагчид албан бичиг хүргүүлж дахин зарлахаар болов.
 • 2021.06.02-ны өдөр зарласан. 2021.07.02-ны өдөр нээнэ.
 • Нээхэд 1 ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
 • НХОГ-т нэр авах тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • НХОГ-т 2021.07.02-ны өдөр нэр авах тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • НХОГ-т нэр авах тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Дахин зарласан. 2021.07.26-ны өдөр нээнэ.
 • Нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
 • Дахин зарласан. 2021.08.06-ны өдөр нээнэ.
 • нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
 • Дахин зарласан. 2021.08.19-ний өдөр нээнэ.
 • Дахин зарласан. 2021.09.02-ны өдөр нээнэ.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.