Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-04-12 00:00

Төсөвт өртөг

50,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-04-12 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • НХОГ-аас НХААГ-21/014 дугаартай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Гегатера Тех ХХК 49,825,646₮ 0₮ 21/07/26
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
49,825,646₮ шалгарсан

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Гэрээний дугаар НХААГ-21/014
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 49,825,646₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2021-06-30 00:00
Гэрээний хугацаа 2021-07-20 - 2021-11-01
Файлын нэр Файлын төрөл
МАЛ ЭМНЭЛЭГ ГЭРЭЭ 2021.08.22 (08.18)