Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

342,287,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 1/167 дугаар албан бичгээр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/19 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Үнэлгээний хороо 11 цаг 00 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд 100% ирцтэй хуралдан тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан.
  • 2021 оны 03 дугаар сарын 19-нд Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зарласан. 2021.04.19-ний өдөр нээхээр тендер хүлээн авч байна.
  • 2021-04-19-ны өдөр нээсэн.
  • 2021-04-19-ны өдөр нээхэд Монгол эм импекс концерн ХХК, Монос трейд ХХК нар материал ирүүлсэн. үнэлгээ хийгдэж байна.
  • мэдэгдэл хүргүүлсэн.
  • гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • гэрээ байгуулагдсан
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээний дугаар нхааг-21/007-19,20,32
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 341,938,300₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2021-05-13 00:00
Гэрээний хугацаа 2021-05-17 - 2022-02-01
Файлын нэр Файлын төрөл
Эм, эмнэлэг-3 ТББ