Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-06-14 09:00

Төсөвт өртөг

20,544,810₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-06-14 09:15


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2021-05-13

Тендер шалгаруулалтын нэр: Бусад бүлгийн антибиотик /Дотоодын бүтээгдэхүүн/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-21/007

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Бусад бүлгийн антибиотик /Дотоодын бүтээгдэхүүн/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга:
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн 2019, 2020 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30%-иас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:: Сүүлийн 2 жил буюу 2019, 2020 оны аль нэг жилд багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас олгогддог:
- Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл.
- Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл


         Тендерийн хамт ₮90,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2021 оны 6-р сарын 14 ний өдрийн 9 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 6-р сарын 14-ний өдрийн, 9 цаг 15 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхтэй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Тооцно.
  • Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/167 дугаар албан бичгээр ирсэн хүсэлтийн дагуу Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Тендер зарласан.
  • Тендерийн нээлт хийсэн.
  • Дахин зарласан.
  • Тендерийн нээлт хийхэд 1 оролцогч санал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Мэдэгдэл хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Монос трейд ХХК 20,528,255₮ 210,000₮ 21/08/14
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
20,528,255₮ шалгарсан

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь заалт

Гэрээний дугаар НХААГ-21/007-2
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 20,528,255₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2021-06-17 00:00
Гэрээний хугацаа 2021-06-23 - 2022-03-01
Файлын нэр Файлын төрөл
20210511 ТББ-1-30.1.1
Багц 2, Багц 3, Багц 8