Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

200,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр зарлахаар шийдвэрлэв.
  • Тендер шалгаруулалтыг нээлттэй зарласан.
  • Нээлт хийхэд нэг ч аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлээгүй.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/1252 захирамжаар хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Файлын нэр Файлын төрөл
TBB-18 dugaar gudamj
Цахилгаан хавсралт