Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-08-03 11:00

Төсөвт өртөг

164,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-08-03 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-07-02

Тендер шалгаруулалтын нэр: Дулааны сүлжээний 703 дугаар цэгээс У-15 цэг хүртэлх 2Ф800 мм-ийн голчтой 4.2 км шугамыг 2Ф1000 мм болгож, сувагт оруулах ажлын зураг төсөв
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0142

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дулааны сүлжээний 703 дугаар цэгээс У-15 цэг хүртэлх 2Ф800 мм-ийн голчтой 4.2 км шугамыг 2Ф1000 мм болгож, сувагт оруулах ажлын зураг төсөв
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 0 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: 0
Хүлээн авагч банк: 0
Дансны дугаар: 0
Гүйлгээний утга: НХААГ-20/0142 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлчийн 2 жил /2018, 2019 он/-ийн борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50%-иас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ажил гүйцэтгэсэн байна. Сүүлийн 2 жил ( 2018, 2019 он) гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт, захиалагчийн тодорхойлолтыг хавсаргана.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь:
Барилга, хот байгуулалтын яам
1.3.1. Дулааны шугам гол сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг эсвэл
ЗТ-3.5 Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг
Эрчим хүчний яам
3.9.9. 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам, хоолой, ЦТП-ны техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах эсвэл
3.9.10 0.7-40.0 кгх/см2 болон түүнээс дээш даралттай шугам, хоолой, ЦТП-ны техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах


         Тендерийн хамт ₮1,640,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 8-р сарын 3 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 8-р сарын 3-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • Нийслэлийн Засаг даргын А/527 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/63 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газарт ажлын даалгаврыг ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газраас ажлын даалгавар ирүүлсэн
 • Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй зарлалыг 2020 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр зарласан. 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн ийн 10:30 цагт тендерийн нээлт болно.
 • 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10:30 цагт тендерийн нээлт хийхэд Сээмий ХХК, ББСМО ХХК, Ричвелл инженеринг ХХК тендер ирүүлсэн.
 • Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон Сээмий ХХК, ББСМО ХХК, Ричвелл инженеринг ХХК зөвлөхүүдэд урилга хүргүүлэн тендер шалгаруулалтыг зарласан.
 • 2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 30 минут хүртэл материал хүлээн авахад Сээмий ХХК, ББСМО ХХК, Ричвелл инженеринг ХХК техникийн санал ирүүлсэн.
 • Санхүүгийн санал нээх тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад санхүүгийн саналыг нээсэн.
 • Тендерт оролцогчидод мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • НЗДТГ-т хүргүүлсэн зөвлөмж
 • Гэрээ хийгдсэн
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Сээмий ХХК 148,870,000₮ 1,640,000₮ 20/09/30
ББСМО ХХК 143,900,000₮ 1,640,000₮ 20/09/30
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
148,870,000₮ шалгараагүй
143,900,000₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0142
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 143,900,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-08-17 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-08-28 - 2020-12-22