Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-07-27 08:00

Төсөвт өртөг

40,300,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-07-27 08:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-07-16

Тендер шалгаруулалтын нэр: Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороонд хэрэгжүүлэх Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна дулаан хангамжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0886

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороонд хэрэгжүүлэх Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна дулаан хангамжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга: НХААГ-20/0886 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлчийн 2 жил /2018, 2019 он/-ийн борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50%-иас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:-
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:3.7 Ижил төстэй ажлыг хамгийн багадаа нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацаа: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ажил гүйцэтгэсэн байна. Сүүлийн 2 жил ( 2018, 2019 он) гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт, захиалагчийн тодорхойлолтыг хавсаргана.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Тийм

         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 7-р сарын 27 ний өдрийн 8 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 7-р сарын 27-ний өдрийн, 8 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/570 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
 • Нийллэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр НХОГ-т ажлын даалгавар ирүүлэх тухай 2020.05.01 02/710 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • 2020 оны 05 дугаар сарын15-ны өдрийн 2020.05.15 07/1888 дугаартай албан бичгээр ажлын даалгавар ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж Зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг боловсруулан 2020 орны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн Засгийн газрын мэдээ сонин болон www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлсэн. 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр нээнэ.
 • 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр дахин зарласан.
 • 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч мэдүүлэг ирүүлсэн.
 • ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн “36.7 Дэлгэрэнгүй жагсаалтад хамрагдсан зөвлөхүүдээс энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлага хангасан болон захиалагчаас тогтоосон чадавхийн үзүүлэлтийг хангасан 3 ба түүнээс дээш зөвлөхийг захиалагч сонгож, хураангуй жагсаалт гаргана” гэх заалтын дагуу 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр дахин зарласан. РИЧВЕЛЛ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК-Д, ИХ МЯНГАН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ ХХК-иудад мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй тул дахин зарлахаар болов.
 • 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр дахин зарласан. 2020 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр нээнэ.
 • 2020 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч мэдүүлэг ирүүлсэн байна. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • 2020.07.16-ны өдөр 4 оролцогчид урилга хүргүүлж Tender.gov.mn системд нийтэлсэн.
 • 2020.07.27-ны өдөр тендерийг нээхэд 4 оролцогч санал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • 2020.07.31-ний өдөр Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн, Алтайн газрын хүч ХХК болон Их мянган инженерчлэл ХХК-иудад санхүүгийн санал нээх албан бичиг хүргүүлсэн. Ричвелл инженеринг ХХК-д санхүүгийн санал нээлгүй буцааж байгаа тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • 2020 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр 09 цаг 00 минутад санхүүгийн саналыг нээсэн.
 • Хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн ОНӨААТҮГ-т гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Алтайн газрын хүч 0₮ 0₮ 20/07/08
“Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ 0₮ 0₮ 20/07/08
Их мянган инженерчлэл ХХК 0₮ 0₮ 20/07/08
Рич велл ХХК 0₮ 0₮ 20/07/08
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
0₮ шалгараагүй
0₮ шалгараагүй
34,255,000₮ шалгарсан

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.14.6 дах хэсгийн дагуу хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн  “Хот төлөвлөлт судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-ын тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулав.

0₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0130
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 34,255,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-08-10 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-08-26 - 2020-09-26