Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-06-12 09:30

Төсөвт өртөг

2,900,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-06-12 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-05-13

Тендер шалгаруулалтын нэр: Соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын хувцас солих байр, тусламж үйлчилгээ, нийтийн соёл үйлчилгээний барилга байгууламж, өвлийн спортын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо, дээд Салхит/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0859

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын хувцас солих байр, тусламж үйлчилгээ, нийтийн соёл үйлчилгээний барилга байгууламж, өвлийн спортын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо, дээд Салхит/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: НХААГ
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50,000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn-ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга: НХААГ-20/0859 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих, түүний тоног төхөөрөмжийг хүргэх, суурилуулах ажлын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил буюу 2017, 2018, 2019 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2017, 2018, 2019 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:• Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь:
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
ЗТ-3.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын
зураг төсөл
ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
ЗТ-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем,
гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн
технологийн зураг төсөл
ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
ЗТ-6.4 Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө тохижилт, өндөржилтийн зураг төсөл
ЗТ-10.1 Бүс нутаг, хот суурингийн хөгжлийн төсөл, ерөнхий төлөвлөгөөнд зориулан явуулах инженер геологийн дунд, том масштабын зураглал, инженер-гидрогеологи, инженер-геологи, инженер геоэкологийн суурь судалгаа
ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв
• Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
БА-2.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил
БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын
шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам
сүлжээний угсралт
БА-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам
сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний
угсралт
БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан
хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын
гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет
сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн
угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар
шугам сүлжээний угсралт
БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл,
интерьер, орчны тохижилтын ажил


         Тендерийн хамт ₮29,000,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 6-р сарын 12 ний өдрийн 9 цаг 30 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 6-р сарын 12-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд холбогдох бусад мэдээллийг доорх хаягаар хандан авна уу.
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхарт
Холбоо барих утасны дугаар: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ний өдрийн А/476 дугаар тоот захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2020 оны 04 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/54 дүгээр тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зураг төсөл боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
  • 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр цахимаар зарласан. 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр нээлт хийнэ.
  • Тендерийн материал хүлээн авч байгаа.
  • нээлт хийхэд 3 компани оролцсон
  • гэрээ байгуулах эрх олгогдсон
  • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын хувцас солих байр, тусламж үйлчилгээ, нийтийн соёл үйлчилгээний барилга байгууламж, өвлийн спортын талбай / Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо, дээд салхит/-ын ажлын гэрээ байгуулагдсан
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Саран инж ХХК 2,850,636,865₮ 29,000,000₮ 20/08/09
ИЗО ХАУС ХХК 2,650,015,538₮ 29,000,000₮ 20/08/09
Грэйт майнинг 2,872,639,591₮ 29,000,000₮ 20/08/09
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
2,722,400,541₮ шалгараагүй
2,850,636,865₮ шалгарсан
2,650,015,538₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар нхааг-20/0120
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 2,850,636,865₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-06-18 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-06-30 - 2021-08-30
Файлын нэр Файлын төрөл
ajliin daalgawar
НХААГ-20-0120