Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-11-09 11:00

Төсөвт өртөг

12,149,527₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-11-09 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-10-30

Тендер шалгаруулалтын нэр: Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн барилгын фасадны засвар /БГД, 18 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0108-2

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн барилгын фасадны засвар /БГД, 18 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30%-аас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30%-аас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-

Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй, үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:БА-8.1

         Тендерийн хамт 121500 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 11-р сарын 9 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худал дан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810.
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • НЗД--ын А/288 дугаартай захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
 • НХААГ-ын даргын А/30 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • НХОГ-ын 3/1648 дугаартай албан тоотоор ажлын даалгавар зураг төсөв ирүүлсэн.
 • Тендерийг цахимаар нээлттэй зарласан.
 • Тендерийг нээхэд 1 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • шалгааргүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • тендерийн баримт бичгийг газрын даргаар батлуулан дахин зарласан.
 • Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • Гэрээ шууд байгуулах аргаар тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан.
 • Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • Тендерийг дахин зарласан
 • Тендерийг нээхэд нэг ч тендер ирүүлээгүй.
 • тендерийн баримт бичиг газрын даргаар батлуулан дахин зарласан.
 • Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
 • Тендерийг дахин зарласан.
 • Тендерийг дахин зарласан.
 • Нээлт хийхэд нэг аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлсэн.
 • Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • НЗДТГ-т гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Чандманьхонгор групп ХХК 11,421,012₮ 121,149₮ 21/01/06
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
11,421,012₮ шалгарсан

Шаардлагад нийцсэн.

Гэрээний дугаар НХААГ-20/0108-02
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 11,421,012₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-12-09 00:00
Гэрээний хугацаа 2021-04-10 - 2021-05-10