Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-09-02 11:00

Төсөвт өртөг

300,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-09-02 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-08-26

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн урд хэсгийн зам талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0057

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн урд хэсгийн зам талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 28 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Санхүүгийн тайлан ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Захиалагч цахим системээр дамжуулан тендерт оролцогчдын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайлангийн шаардлагатай мэдээллийг татаж үзнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас олгодог:
2.8.2.1 Хатуу хучилттай зам барих
Эрчим хүчний яамнаас олгодог:
ТЗ-2.1 0.4-15кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй байна.


         Тендерийн хамт 3000000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 9-р сарын 2 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 9-р сарын 2-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд:
эрхгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.


Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810.
 • НЗД-ын А/310 дугаартай захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
 • НХААГ-ын даргын А/39 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • НАЗХГ-ын 2/481 дугаартай албан тоотоор ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолтыг ирүүлсэн.
 • Тендерийн баримт бичиг боловсруулан газрын даргаар батлуулан цахимаар зарласан.
 • Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • Тендерийг 14:30 минутад нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • Тендерийн баримт бичгийг газрын даргаар батлуулан цахимаар нээлттэй зарласан.
 • тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй
 • Нийслэлийн авто зам хөгжлийн газарт нэр авах тухай 02/1323 дугаартай албан тоот хүргүүлсэн.
 • Тендерийн баримт бичиг боловсруулан гэрээ шууд байгуулах аргаар зарласан.
 • Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • Тендерийн баримт бичиг боловсруулан дахин зарласан.
 • Тендер нээхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс 2020.09.17-ны 05/5275 дугаартай албан бичгээр хөрөнгө оруулалт төсөл, арга хэмжээний тухай Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд хэрэгжиж байгаад төсвийн тодотголоор хасагдсан тул тухайн тендерийг хүчингүй болсоныг мэдэгдэж байна.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.