Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-07-31 11:10

Төсөвт өртөг

170,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-07-31 11:40


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-07-27

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хорооны цогцолбор барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0094

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хорооны цогцолбор барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 28 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жил буюу 2017, 2018, 2019 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-

Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2017, 2018, 2019 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
ЗТ-3.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын
зураг төсөл
ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш
ЗТ-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем,
гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн
технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш
ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл болон түүнээс дээш
ЗТ-6.4 Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл болон түүнээс дээш
ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө тохижилт, өндөржилтийн зураг төсөл болон түүнээс дээш
ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв
 Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
БА-2.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил болон түүнээс дээш
БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын
шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам
сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш
БА-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам
сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний
угсралт болон түүнээс дээш
БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан
хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын
гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш
БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет
сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн
угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар
шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш
БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл,
интерьер, орчны тохижилтын ажил болон түүнээс дээш


         Тендерийн хамт 1700000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 7-р сарын 31 ний өдрийн 11 цаг 10 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 7-р сарын 31-ний өдрийн, 11 цаг 40 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд холбогдох бусад мэдээллийг доорх хаягаар хандан авна уу.
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхарт
Холбоо барих утасны дугаар: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • НЗД-ын А/228 дугаартай захирамжаар эрх шилжэн ирсэн.
 • НХААГ-ын даргын А/27 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • НХОГ-аас ажлын даалгавар, зураг төсөв боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
 • Тендерийн баримт бичгийг НХААГ-ын даргаар батлуулан цахим системээр нээлттэй зарласан.
 • Тендерийг нээхэд 1 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Шалгараагүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн
 • тендерийн баримт бичиг боловсруулан дахин зарласан.
 • Тендерийг нээхэд 1 оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • Гэрээ шууд байгуулах аргаар зарласан.
 • Тендерийг нээхэд 1 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 02/1913 дугаартай албан тоотоор гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс 2020.09.17-ны 05/5275 дугаартай албан бичгээр хөрөнгө оруулалт төсөл, арга хэмжээний тухай Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд хэрэгжиж байгаад төсвийн тодотголоор хасагдсан тул тухайн тендерийг хүчингүй болсоныг мэдэгдэж байна.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Ажнай шарга ХХК 169,900,000₮ 1,700,000₮ 20/07/30
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.