Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-06-26 11:10

Төсөвт өртөг

50,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-06-26 11:40


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-05-27

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хорооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 33, 34, 35 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0073

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хорооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 33, 34, 35 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Санхүүгийн тайлан ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Захиалагч цахим системээр дамжуулан тендерт оролцогчдын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайлангийн шаардлагатай мэдээллийг татаж үзнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:-

         Тендерийн хамт ₮500,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 6-р сарын 26 ний өдрийн 11 цаг 10 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 6-р сарын 26-ний өдрийн, 11 цаг 40 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхарт
Холбоо барих утасны дугаар: 75757807
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn

  • Нийслэлийн Засаг даргын 2020.02.27-ны өдрийн А/228 дугаартай албан бичгээр эрх шилжэн ирсэн.
  • Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/27 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Тендерийг нээлттэй зарласан.
  • Тендерийн 11:40 минутад нээхэд 1 оролцогч тендер ирүүлсэн.
  • тендерт оролцогчид шалгааргүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.
  • Тендерийн цахимаар нээлттэй зарласан.
  • ТЕНДЕРИЙГ ЦАХИМААР НЭЭХЭД 1 ОРОЛЦОГЧ МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛСЭН.
  • Ану гэгээн ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2020.07.02-ны өдрийн 02/1583 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.
  • НЗДТГ-т гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2020.07.21-ний өдрийн 02/1712 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Ану гэгээн ХХК 47,494,500₮ 500,000₮ 20/07/05
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
47,494,500₮ шалгарсан

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4-д заасан хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж үзнэ.” гэж заасны дагуу Ану гэгээн ХХК -ийн ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцсэн гэж үзэж,  “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулав.

Гэрээний дугаар Нхааг-20/0073
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 47,494,500₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-07-02 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-07-20 - 2020-09-02
Гэрээ хийгдсэн.