Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-03-22 09:00

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-03-22 09:10


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-02-21

Тендер шалгаруулалтын нэр: Болзошгүй гамшгийн үед ашиглах харилцаа холбоо, зарлан мэдээллийг зохион байгуулах тоног, төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0024

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Болзошгүй гамшгийн үед ашиглах харилцаа холбоо, зарлан мэдээллийг зохион байгуулах тоног, төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: НХААГ-20/0024 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:1. Борлуулалтын хэмжээ:
Сүүлийн 3 жил буюу 2017, 2018, 2019 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:0
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:3. Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил буюу 2017, 2018, 2019 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:0

         Тендерийн хамт ₮1,000,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 3-р сарын 22 ний өдрийн 9 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 3-р сарын 22-ний өдрийн, 9 цаг 10 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
 • 2020-01-22-нд НЗД-ын А/68 дугаар захирамж эрх шилжин ирсэн.
 • 2020-01-24-нд НХААГ-ын даргын А/09 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
 • 2020-02-06-нд УБ хотын Шуурхай Удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-т техникийн тодорхойлолт ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн
 • 2020-02-19-нд УБ хотын Шуурхай Удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-аас техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
 • 2020-02-20-нд үнэлгээний хороо хуралдаж ТББ боловсруулж, зарлах, урилга сонинд өгөх шийдвэр гаргасан
 • 2020-02-21-нд зарласан
 • 2020-03-23-нд нээнэ
 • 2020-03-22-нд нээсэн
 • 4 оролцогч материал ирүүлсэн.
 • шалгарсан оролцогч, шалгараагүй оролцогч нарт мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • НЗДТГ-ын даргад зөвлөмж хүргүүлсэн
 • гэрээ байгуулагдсан
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
матриц ХХК 88,800,000₮ 1,000,000₮ 20/04/22
Тодлед ХХК 98,982,000₮ 1,000,000₮ 20/04/22
топспарсе партс ХХК 98,780,000₮ 1,000,000₮ 20/04/22
Хайтек интернэшнл ХХК 99,111,111₮ 1,000,000₮ 20/04/22
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
88,800,000₮ шалгарсан

“хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан

98,982,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт зааснаар шаардлага хангаагүй

99,111,111₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт зааснаар шаардлага хангаагүй

Гэрээний дугаар НХААГ-20/0024
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 88,800,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-04-19 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-04-24 - 2020-05-07