Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-04-24 10:00

Төсөвт өртөг

35,628,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-04-24 10:10


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-04-13

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжих архивын цаасан баримтад цахим хувь үйлдэх, тоон хэлбэрт хувиргах ажилд шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшлын жагсаалт
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0059

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжих архивын цаасан баримтад цахим хувь үйлдэх, тоон хэлбэрт хувиргах ажилд шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшлын жагсаалт
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:0
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:0
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:0
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:0
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:0

         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 4-р сарын 24 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн, 10 цаг 10 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: 0

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

0
 • 2020-03-10-нд НЗД-ын А/327 захирамж эрх шилжин ирсэн.
 • 2020-03-16-нд НХААГ-ын даргын А/41 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • 2020-03-23-нд Нийслэлийн Архивын газраас техникийн тодорхойлолт ирсэн.
 • 2020-03-23-нд Үнэлгээний хороо хуралдаж, ТББ боловсруулж, зарлах шийдвэр гаргасан
 • 2020-03-24-нд зарласан
 • 2020-04-06-нд нээнэ
 • зарласан
 • нээсэн. 1-р багцад нэг оролцогч мариал ирүүлсэн. 2,3,4-р багцад нэгч тендер ирээгүй.
 • 1-р багцад оролцсон компанид 2020-04-10-нд шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн
 • багц 1: 4 оролцогч, багц2: 2 оролцогч , багц 3: 2 оролцогч, багц 4: 1 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • шалгарсан болон шалгараагүй оролцогч нарт мэдэгдэл хүргүүлсэн
 • НЗДТГ-ын даргад зөвлөмж хүргүүлсэн
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Протек 25,578,000₮ 0₮ 20/06/20
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
25,578,000₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0059
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 25,578,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-05-17 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-05-22 - 2020-06-02