Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-04-19 10:00

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-04-19 10:20


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-03-20

Тендер шалгаруулалтын нэр: Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 17 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0053

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 17 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: НХААГ-20/0053 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:0
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй, үнийн дүнтэй ижил төстэй тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас олгогддог:
- Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох ханган нийлүүлэх, худалдах


         Тендерийн хамт ₮1,000,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 4-р сарын 19 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн, 10 цаг 20 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

тооцно
 • 2020-03-03-нд НЗД-ын А/278 захирамж эрх шилжин ирсэн.
 • 2020-03-03-нд НХААГ-ын даргын А/29 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • 2020-03-03-нд НХААГ-ын даргын А/29 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • 2020-03-04-ны 02/226 дугаартай техникийн тодорхойлолт ирүүлэх тухай албан бичгийг НЭМГ-т хүргүүлсэн.
 • 2020-03-04-нд НЭМГ-аас техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн .
 • 2020-03-10-ны 01/266 дугаартайтөсөл арга хэмжээний тухай албан бичгээр НЭМГ-аас ирүүлсэн техникийн тодорхойлолтыг буцаасан.
 • 2020-03-13-нд НЭМГ-аас дахин техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
 • 2020-03-18-нд үнэлгээний хороо хуралдаж, ТББ боловсруулж, зарлах, сонинд урилга хүргүүлэх тухай шийдвэр гаргасан
 • 2020-03-20-ндзарласан
 • 2020-04-22-нд нээнэ
 • 4 тендер ирсэн.
 • 4 компани материал ирүүлсэн
 • шалгарсан болон шалгараагүй оролцогч нарт мэдэгдэл хүргүүлсэн
 • НЗДТГ-ын даргад зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • НЗДТГ шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нугантрейд ХХК 85,602,000₮ 1,000,000₮ 20/05/07
Сүвэн Уул ХХК 100,000,000₮ 1,000,000₮ 20/05/07
Баянгол мед ХХК 93,152,180₮ 1,000,000₮ 20/05/07
Нуган ХХК 87,700,000₮ 1,000,000₮ 20/05/07
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
85,602,000₮ шалгарсан
0₮ шалгараагүй
0₮ шалгараагүй
0₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0053
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 85,602,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-05-04 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-05-09 - 2020-05-26
Гэрээ хийгдсэн.