Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-09-07 11:00

Төсөвт өртөг

250,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-09-07 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-08-26

Тендер шалгаруулалтын нэр: Удирдлагын академийн урд талын "Смайл" хүнсний дэлгүүрээс Туул голын далангийн эрэг хүртэлх авто зам /ХУД/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0032

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Удирдлагын академийн урд талын "Смайл" хүнсний дэлгүүрээс Туул голын далангийн эрэг хүртэлх авто зам /ХУД/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: НХААГ
Хүлээн авагч банк: Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө тендерт оролцох хураамж болох 50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Дансны дугаар: Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө тендерт оролцох хураамж болох 50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Гүйлгээний утга: 20/00032
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 0 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих, түүний тоног төхөөрөмжийг хүргэх, суурилуулах ажлын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм

 Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь:
Зам тээврийн хөгжлийн яамнаас олгодог:
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
 Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
Зам тээврийн хөгжлийн яамнаас олгодог:
2.8.2.1 Хатуу хучилттай зам барих


         Тендерийн хамт ₮2,500,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 9-р сарын 7 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 9-р сарын 7-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

тооцно
 • НЗД-ын А/125 дугаар захирамж батлагдсан
 • НХААГ-ын даргын А/14 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • НХААГ-ын 02/225 дугаартай албан бичгийг НАЗХГ-т хүргүүлсэн.
 • НХААГ-ын даргын А/35 дугаар тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан
 • НАЗХГ-аас техникийн тодорхойлолт болон бусад холбогдох материалыг ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж, ТББ боловсруулж, зарлахаар шийдвэрлэсэн
 • Зарласан
 • 2020-04-13-нд нээнэ
 • 2020-04-13-нд нээсэн. Нэг ч тендер ирээгүй.
 • Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар руу ажлын тоо хэмжээ хянуулах тухай НХААГ-ын 2020-04-14-ний 02/584 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ажлын даалгаварт өөрчлөлт орж ирсэн.
 • зарласан
 • нэг ч тендер ирээгүй
 • Теэдер шалгаруулалтын онцгой журам гэрээ шууд байгуулах аргаар зарласан 2020 оны 07 дугаар сарын 16-нд нээнэ.
 • нэг ч тендер ирээгүй
 • Тендер шалгаруулалтын онцгой журам гэрээ шууд байгуулах аргаар зарласан 2020 оны 07 дугаар сарын 30-нд нээнэ.
 • Тендерийн нээлт хийсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
 • тендерт оролцогчид мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Тендерийг зарласан. 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-нд нээнэ.
 • Тендерийн нээлт хийсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Тендерт оролцогчид мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • НЗДТГ-т зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.