Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-06-22 11:00

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-06-22 11:10


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-06-11

Тендер шалгаруулалтын нэр: Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар номын сангуудын тоног төхөөрөмж
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0011-2

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар номын сангуудын тоног төхөөрөмж
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: 0
Хүлээн авагч банк: 0
Дансны дугаар: 0
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Санхүүгийн тайлан ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Захиалагч цахим системээр дамжуулан тендерт оролцогчдын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайлангийн шаардлагатай мэдээллийг татаж үзнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байна
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:-


         Тендерийн хамт ₮1,000,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 6-р сарын 22 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 6-р сарын 22-ний өдрийн, 11 цаг 10 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

тооцно.
 • Нийслэлийн Засаг даргын А/127 дугаар захирамж эрх шилжиж ирсэн.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Техникийн тодорхойлолт Улаанбаатар хотын нийтийн төв ноын сангаас ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
 • Тендерийг нээлттэй зарласан.
 • Нээлт хийнэ. Материал хүлээн авч байна.
 • Тендерийн нээлт хийсэн нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • Тендерийг нээлттэй зарласан.
 • Нээлт хийхэд 1 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Оролцогчид мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Тендерийг тендер шалгаруулалтын онцгой журам гэрээ шууд байгуулах аргаар зарласан.
 • Нээлт хийхэд 2 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Оролцогчдод мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Тендерийг тендер шалгаруулалтын онцгой журам гэрээ шууд байгуулах аргаар зарласан.
 • Нээлт хийхэд 1 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Оролцогчид мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Гэрээ хийгдсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
"Ооллинк" ХХК 93,540,000₮ 1,000,000₮ 20/08/19
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
93,540,000₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0011-2
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 93,540,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-07-02 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-07-07 - 2020-08-12