Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

9,286,306,493₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
 • Техникийн тодорхойлолт НЭМГ-аас ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
 • Тендерийг нээлттэй зарласан.
 • Нээлт хийнэ. Материал хүлээн авч байна.
 • Нээсэн бөгөөд 2 оролцогч тендерийн материал ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
 • Дахин зарласан.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
 • Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
 • Тендерийг зарласан.
 • Тендерийг нээхэд нэг оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Гэрээ байгуулагдсан.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0004-21
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 457,221,600₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-05-28 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-06-09 - 2020-12-31