Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-11-04 10:00

Төсөвт өртөг

54,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг20 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2019-11-04 10:20


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-10-03

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ус түгээх цэг /БЗД, 23 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/165

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ус түгээх цэг /БЗД, 23 дугаар хороо/

         Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлээр нь ₮50,000 төгрөгөөр худалдаж авна. Доорх дансанд төлбөрийг хийнэ:
Хүлээн авагч байгууллага: 0
Хүлээн авагч банк: 0
Дансны дугаар: 0
Гүйлгээний утга: НХААГ-19/165 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Санхүүгийн тайлан өөрийн тендерт хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Татварын ерөнхий газрын татвар төлөгчдийн мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчдын сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын татвар төлөлт, санхүүгийн тайлангаас борлуулалтын орлого, шаардлагатай мэдээллийг шалгана.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 оны аль нэг жилд санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1 1.3.5 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл. эсвэл
ЗТ-2.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл.
2 1.2.6.Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв болон түүнээс дээш.
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1 2.3.1. Услалтын уст цэг, худаг, услалтын системийн гидротехникийн барилга байгууламжийн ажил болон түүнээс дээш. Эсвэл
2 БА-2.2 Усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил.


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 11-р сарын 4 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн, 10 цаг 20 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/737 дугаар захирмжаар эрх шилжэн ирсэн.
  • Газрын даргын А/116 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт зураг төсөв, ажлын тоо хэмжээ, ажлын даалгавар ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлэв.
  • Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
  • Төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн.
  • Төсөл арга хэмжээний тендерийн баримт бичгийг боловсруулан зарлав.
  • Төсөл арга хэмжээний тендерийн нээлт хийхэд 2 оролцогч тендер ирүүлсэнд үнэлгээ хийж байна.
  • Гэрээ байгуулах мэдэгдэл болон шалгараагүй тухай мэдэгдлийг тендерт оролцогчдод хүргүүлэв.
  • Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлэв.
  • Төсөл арга хэмжээний гэрээ байгуулагдсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Баялаг говь ХХК 53,961,985₮ 0₮ 19/10/03
Интел хайтек ХХК 53,857,551₮ 0₮ 19/10/03
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
53,961,985₮ шалгарсан
53,857,551₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ-19/165
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 53,961,985₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-11-07 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-12-02 - 2019-12-15
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ
ажлын даалгавар