Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-11 00:00

Төсөвт өртөг

35,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг16 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2019-09-11 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/100 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдав.
  • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ажлын тоо хэмжээ ирүүлэв.
  • Үнэлгээний хороо хуралда түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулалт зарлахаар шийдвэрлэв.
  • түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулалт зарлав.
  • нээлт хийхэд нэг оролцогч санал ирүүлэв.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж Хайрхан бар ХХК-г шалгаруулав.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Хайрхан бар 34,451,134₮ 0₮ 19/09/11
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
34,451,134₮ шалгарсан

хамгийн бага харьцуулах үнэ ирүүлсэн учир шалгарав.

Гэрээний дугаар НХААГ-19/120
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 34,451,134₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-09-29 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-10-08 - 2019-11-02
Гэрээ хийгдсэн.