Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

430,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг5 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооЭрх шилжүүлсэн.
  • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулалт зарлахаар шийдвэрлэв.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/1084 дүгээр захирамжаар Геодези, усны барилга барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ-т эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.