Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-10-29 10:00

Төсөвт өртөг

82,700,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-10-29 10:00


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2019-11-15
         1. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар нь Яармаг, Шинэ яармаг, Буянт-Ухаа хороололд шинээр барих холбооны худаг сувагчлалын байгууламж, АТС суурилуулах ажлын зураг төсөл -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь 1. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь “Яармаг, Шинэ яармаг, Буянт-Ухаа хороололд шинээр барих холбооны худаг сувагчлалын байгууламж, АТС суурилуулах ажлын зураг төсөл” боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн баталгаажуулсан өнгөт хуулбарыг ирүүлнэ.
2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт
3. Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт
4. Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолтыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ.
5. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолтыг ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна.
Дээрх тодорхойлолтуудыг тендер зарласнаас хойш авсан байх бөгөөд тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
6. Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх голлох болон инженер техникийн ажилтны дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ.
7. Ижил төстэй гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт ирүүлэх бөгөөд гэрээ, актыг хавсарган ирүүлнэ.
8. Тусгай зөвшөөрлийн эхээс хийсэн өнгөт хуулбарыг ирүүлнэ.
• ЗТ-3.1. Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ)2
• ЗТ-6.1. Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ,түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
• ЗТ-6.2. Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
• ЗТ-6.3. Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл, Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
• ЗТ-6.4. Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019-11-15-ний 16:36:00.7430000 цагаас 2019-11-25-ний 17:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019-11-28 -ний 09:00:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
  • НЗД-ын А/619 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зургийн даалгаврыг ирүүлсэн.
  • Дэлгэрэнгүй зарлал нийтэлсэн.
  • Нээлт хийхэд 5 оролцогч материал ирүүлсэн.
  • Хураангуй жагсаалт үүсгэж, урилгыг хүргүүлэн зарласан.
  • Нээлт хийхэд 1 оролцогч материал ирүүлсэн.
  • Шаардлагад нийцээгүй тул шалгараагүй мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
  • Дахин зарлал нийтэлсэн.
  • 2019.11.26-нд нээх байсан боловч бүх нийтийн амралтын өдөр таарсантай холбогдуулан мэдүүлэг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2019.11.28-ны өдөр болгон хойшлуулсан.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
Zurag tosol bolovsruulah daalgawar
2019.09.27 - ТББ