Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-07-09 00:00

Төсөвт өртөг

25,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-07-09 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
 • Нийслэлийн Засаг даргын эрх шилжсэн захирамж ирсэн
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/89 дугаартай үнэлгээний хорооны тушаал гарсан
 • Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газраас техникийн даалгавар ирсэн
 • Дэлгэрэнгүй зарлал нийтэлсэн 2019 оны 06 дугаар сарын 28 нээнэ
 • 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр нээхэд нэгч тендер ирсэнгүй
 • 2019 оны 07 дугаар сарын 04-нд дэлгэрэнгүй зарлал дахин нийтлэв
 • 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр нээлт хийнэ
 • 2019 оны 07 дугаар сарын 19-нд нээхэд нэгч тендер ирсэнгүй
 • 2019 оны 07 дугаар сарын 19-нд нээхэд нэгч тендер ирсэнгүй
 • ККТТ ХХК, Ньюсоник ХХК, АСТВИШН ХХК-иуд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.18 заалтын дагуу урилга хүргүүлсэн
 • Нээлт хийхэд Ньюсоник ХХК-иас тендер ирсэн
 • санхүүгийн санал нээх албан бичиг хүргүүлсэн
 • санхүүгийн санал нээсэн
 • гэрээ байгуулах эрх олгосон
 • Гэрээ байгуулагдсан
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нью Соник ХХК 24,992,000₮ 24,992,000₮ 19/09/23
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
24,992,000₮ шалгарсан

Хамгийн сайн тендер ирүүлсэн

Гэрээний дугаар НХААГ-19/099
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 24,992,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-09-05 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-09-13 - 2019-10-31