Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-06-10 10:30

Төсөвт өртөг

421,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-06-10 10:40


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-05-09

Тендер шалгаруулалтын нэр: Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/054

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: -
Хүлээн авагч банк: -
Дансны дугаар: -
Гүйлгээний утга: -
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) борлуулалтын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Эрүүл мэндийн яамны
- Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах


         Тендерийн хамт ₮4,210,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 6-р сарын 10 ний өдрийн 10 цаг 30 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 6-р сарын 10-ний өдрийн, 10 цаг 40 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхтэй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807
 • Нийслэлийн Засаг даргын А/257 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан аваха ажиллагааны газрын даргын А/34 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас техникийн тодорхойлолт ирсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдан тендерийн баримт бичиг боловсруулсан.
 • Тендер шалгаруулалтыг зарласан. 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 10:40 минутад нээлт хийнэ.
 • Техникийн тодорхойлолтод тодруулга орсон.
 • Тендерийн нээлт хийсэн. 11 компани материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Шалгарсан, шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Сангийн яаманд гомдол гарсан.
 • Сангийн яаманд холбогдох материал хүргүүлсэн.
 • Сангийн яамнаас Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлтэд үндэслэн дахин хийх. Тендер шалгаруулалтын хүчинтэй байх хугацааг хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 30 хоногоор сунгасан.
 • Тендерт оролцогчдод тендерийн хчинтэй байх хугацааг сунгасан тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Шалгарсан, шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Захиалагчид гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Еврофарм ХХК 383,293,600₮ 4,210,000₮ 19/08/30
Чоногол трейд ХХК 391,149,000₮ 4,210,000₮ 19/08/25
Монос фарм трейд ХХК 420,180,000₮ 4,210,000₮ 19/08/23
Сүвэн Уул ХХК 461,409,331₮ 4,210,000₮ 19/09/10
Монолаб ХХК 416,798,000₮ 4,210,000₮ 19/08/25
Интерсайнс ХХК 385,083,000₮ 4,210,000₮ 19/08/22
Баянгол мед ХХК 347,886,000₮ 4,210,000₮ 19/08/26
Ашид Буян ХХК 359,110,730₮ 4,210,000₮ 19/08/25
Нуган ХХК 379,000,000₮ 4,210,000₮ 19/08/22
Ивээлтгүн 420,552,000₮ 4,210,000₮ 19/08/29
Био мед трейд 391,742,600₮ 4,210,000₮ 19/08/22
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
359,110,730₮ шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27.1.3 заалт ТОӨЗ 12.1 (ё) заалт Нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн зураг, үйлдвэрлэгчийн каталог ирүүлэх, (Каталог дээрээс санал болгож буй барааг ялган тодруулж ирүүлнэ.) Нийлүүлэх 4 тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчийн каталог ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна. ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.1 заалт ТОӨЗ 18.1 (в) Нийгмийн даатгалын хэлтсээс баталгаажуулсан НД-8 маягтыг сүүлийн 12 сар (2018 оны 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 2019 оны 01, 02, 03, 04, 05 сар)-ын байдлаар хавсарган ирүүлнэ. 2019-03, 04, 05 дугаар сарын НД-8, НД-7 маягт ирүүлээгүй нь шаардлагад хангахгүй байна. ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.2 заалт ТОӨЗ 18.2 (б) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх./Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/. Тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолт, Хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна.

379,000,000₮ шалгарсан

2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр тендерт оролцогчдод тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгасан тухай албан бичиг хүргүүлсний дагуу тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгаж ирүүлсэн танай тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.

385,083,000₮ шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.2 заалт. ТОӨЗ 18.2 (б) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх. /Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/. Тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна. ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27.1.2 заалт. ТОӨЗ 19.2 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод тусгайлан заагдсан стандартуудыг болон ДЭМБ-ын GNP, ISO шаардлагыг аль нэгийг хангасан байна. 7 бараа нийлүүлэхээс 2 барааны ДЭМБ-ын GNP, ISO шаардлагыг аль нэгийг хангасан талаарх нотлох баримт ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна

383,293,600₮ шалгараагүй

2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр тендерт оролцогчдод тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгасан тухай албан бичиг хүргүүлсний дагуу тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгаж ирүүлсэн тендерийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн боловч чанар ба үнэлгээний харьцуулалтаар өндөр оноо бүхий “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос бага буюу 92,2 оноо авсан тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь заалтын дагуу татгалзаж байна.

347,886,000₮ шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.1. тендерт оролцогчийн удирдах, хяналт тавих, тодорхой ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх ажилтан, ажилчдын боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, ТОӨЗ 18.1 (в) Нийгмийн даатгалын хэлтсээс баталгаажуулсан НД-8 маягтыг сүүлийн 12 сар (2018 оны 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 2019 оны 01, 02, 03, 04, 05 сар)-ын байдлаар хавсарган ирүүлнэ. гэж заасан 2018 оны 09, 10 дугаар сарын НД-8 маягт ирүүлээгүй, ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.3 сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд нийлүүлсэн бараа, үйлчилгээ, тэдгээрийн үнийн дүнд, хугацаа болон худалдан авагчдын жагсаалт, шаардлагатай бол бараа, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн талаархи өмнөх худалдан авагчдын тодорхойлолт, ТОӨЗ 18.2 (б) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх./Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/ гэж заасан Гэрээгээр нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна.

420,180,000₮ шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.1. тендерт оролцогчийн удирдах, хяналт тавих, тодорхой ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх ажилтан, ажилчдын боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, ТОӨЗ 18.1 (в) Нийгмийн даатгалын хэлтсээс баталгаажуулсан НД-8 маягтыг сүүлийн 12 сар (2018 оны 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 2019 оны 01, 02, 03, 04, 05 сар)-ын байдлаар хавсарган ирүүлнэ гэж заасан 2019 оны 05 дугаар сар, 2018 оны 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 дуаар саруудын НД-8 маягт ирүүлээгүй, ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.3 сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд нийлүүлсэн бараа, үйлчилгээ, тэдгээрийн үнийн дүнд, хугацаа болон худалдан авагчдын жагсаалт, шаардлагатай бол бараа, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн талаархи өмнөх худалдан авагчдын тодорхойлолт, ТОӨЗ 18.2 (б) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх./Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/ гэж заасан Гэрээгээр нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна.

404,294,060₮ шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27.1.3 тендерийн баримт бичигт заасан бусад нөхцөл, шаардлага, ТОӨЗ 13 Холбогдох үйчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ гэж заасан Холбогдох үйчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарийг маягтын дагуу ирүүлээгүй, ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.1. тендерт оролцогчийн удирдах, хяналт тавих, тодорхой ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх ажилтан, ажилчдын боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, ТОӨЗ 18.1 (в) Нийгмийн даатгалын хэлтсээс баталгаажуулсан НД-8 маягтыг сүүлийн 12 сар (2018 оны 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 2019 оны 01, 02, 03, 04 сар)-ын байдлаар хавсарган ирүүлнэ гэж заасан 2018 оны 06, 07, 08, 2019 оны 01, 02 дугаар сарын баримт ирүүлээгүй, ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.3 сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд нийлүүлсэн бараа, үйлчилгээ, тэдгээрийн үнийн дүнд, хугацаа болон худалдан авагчдын жагсаалт, шаардлагатай бол бараа, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн талаархи өмнөх худалдан авагчдын тодорхойлолт, ТОӨЗ 18.2 (б) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх./Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/ гэж заасан Гэрээгээр нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15.3 Санхүүгийн чадавхийг дараахь баримт бичгээр нотолж болно, ТОӨЗ 18.2 (г) Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна гэж заасан Санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувь нь 125,039,400 төгрөг байхаас түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ 66,243,477 байгаа нь шаардлага хангахгүй байна.

391,149,000₮ шалгараагүй

2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр тендерт оролцогчдод тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгасан тухай албан бичиг хүргүүлсний дагуу тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгаж ирүүлсэн тендерийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн боловч чанар ба үнэлгээний харьцуулалтаар өндөр оноо бүхий “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос бага буюу 91,6 оноо авсан тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь заалтын дагуу татгалзаж байна.

461,409,331₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3 дахь заалт, ТОӨЗ-ны 2.1 Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Улсын төсөв Нийт төсөвт өртөг: 421,000,000 /дөрвөн зуун хорин нэгэн сая/ төгрөг: 461,409,331 /дөрвөн зуун жаран нэгэн сая дөрвөн зуун есөн мянга гурван зуун гучин нэг/ төгрөгөөр нийлүүлэхээр санал ирүүлсэн нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн байгаа нь шаардлага хангахгүй байна.

420,552,000₮ шалгараагүй

ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27.1.2 заалт. ТОӨЗ 19.2 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод тусгайлан заагдсан стандартуудыг болон ДЭМБ-ын GNP, ISO шаардлагыг аль нэгийг хангасан байна гэж заасны 7 бараа нийлүүлэхээс 3 барааны ДЭМБ-ын GNP, ISO шаардлагыг аль нэгийг хангасан талаарх нотлох баримт ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна. ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15.3.2 заалт ТОӨЗ 18.1 (б) Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулсан байна гэж зааснаас 2016 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна. ТОӨЗ 18.2 (а) Борлуулалтын орлогын хэмжээ: Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) борлуулалтын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна гэж зааснаас Борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувьд хүрэхгүй байгаа нь шаардлага хангахгүй байна. ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 16.1.2 заалт ТОӨЗ 18.2 (б) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 он) аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх./Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/ гэж зааснаас Тухайн тоног төхөөрөмжийг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй нь шаардлага хангахгүй байна.

391,742,600₮ шалгараагүй

019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр тендерт оролцогчдод тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгасан тухай албан бичиг хүргүүлсэний дагуу тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгаж ирүүлсэн тендерийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн боловч чанар ба үнэлгээний харьцуулалтаар өндөр оноо бүхий “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос бага буюу 92,5 оноо авсан тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.5 дахь заалтын дагуу татгалзаж байна

Гэрээний дугаар НХААГ-19/054
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 379,000,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-08-14 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-08-26 - 2019-09-26