Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-05-17 10:00

Төсөвт өртөг

400,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-05-17 10:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-04-15

Тендер шалгаруулалтын нэр: Сэлбэ, Улиастай, Түргэний голын урсацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор голын эх, хөндийг ойжуулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/013

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сэлбэ, Улиастай, Түргэний голын урсацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор голын эх, хөндийг ойжуулах
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: 0
Хүлээн авагч банк: 0
Дансны дугаар: 0
Гүйлгээний утга: НХААГ-19/013 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 оны аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 2 жил буюу /2017, 2018 он/
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудад доод тал нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яамны сайдын 2013 оны А/223-р тушаалаар батлагдсан “Ойн мэргэжлийн байгууллагад тавигдах шаардлага, ажиллах журам”- ын 2.5. дахь заалтад заасан:
2.5 Мод үржүүлэх, ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх:


         Тендерийн хамт ₮4,000,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 5-р сарын 17 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 5-р сарын 17-ний өдрийн, 10 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/29 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн Байгаль орчны газраас ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт ирсэн.
 • Төсөл арга хэмжээг 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-нө өдөр нээлттэй тендер шалгаруулалтын журамаар зарлаж 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр тендерийн нээлт хийнэ.
 • Төсөл арга хэмжээний тендерийн баримт бичгийг боловсруулан нээлттэй тендер шалгаруулах журамаар зарлав.
 • Төсөл арга хэмжээний тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулж тендерт оролцохыг сонирхогчдод тодоруулгаар хүргүүлэв.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийхэд 4-н оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Тендерт оролцогчдод гэрээ байгуулах болон шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
 • Сангийн яаманд "Цэцэрлэгжилт" ХХК-иас гомдол гаргасан тул төсөл арга хэмжээг түр түдгэлзүүлсэн.
 • Сангийн яаманд "Цэцэрлэгжилт" ХХК-иас гомдол гаргасантай холбогдуулан шаардсан баримт бичгийг хүргүүлэв.
 • Төсөл арга хэмжээний тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгасан.
 • Сангийн яам гомдолыг хянан үзэж төсөл арга хэмжээг цааш үргэлжлүүлэхийг мэдэгдсэн
 • Нийслэлийн Байгаль орчны газарт 02/1102 дугаартай албан бичгээр зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн Байгаль орчны газар гэрээ байгуулсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Цэцэрлэгжилт ХХК 392,273,318₮ 4,000,000₮ 19/07/29
Ургамал орчин ХХК 340,434,957₮ 4,000,000₮ 19/07/29
Ойн таксаци ХХК 364,617,717₮ 4,000,000₮ 19/07/29
Алтан эрхэст од 398,302,540₮ 4,000,000₮ 19/07/29
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
392,273,318₮ шалгараагүй
340,434,957₮ шалгараагүй
364,617,717₮ шалгарсан
398,302,540₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ-19/013
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 364,617,717₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-06-21 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-07-29 - 2019-10-20
Файлын нэр Файлын төрөл
Ойжуулах-ажил-ТББ
даалгавар