Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-04-22 10:00

Төсөвт өртөг

30,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-04-22 10:20


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-04-12

Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэрэлтүүлгийн ажил /СБД, 9 дүгээр хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/017

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Гэрэлтүүлгийн ажил /СБД, 9 дүгээр хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга: НХААГ-19/017 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Ижил төстэй ажилд гэрэлтүүлгийн ажил хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцно.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Эрчим хүчний яамнаас олгодог:
03.9.3 0.4-110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах буюу түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх
Эсхүл
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1.3.3 Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг /35кВ хүртэл/ буюу түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх
Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд бөгөөд нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Эрчим хүчний яамнаас олгодог:
03.2.1 0.4-10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ буюу түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх
Эсхүл
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
2.2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, Холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 4-р сарын 22 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 4-р сарын 22-ний өдрийн, 10 цаг 20 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Оролцох эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.


Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810

 • Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 11 сарын 21-ний өдрийн А/1093 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/123 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт тус төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой ажлын зураг, төсөв, бусад холбогдох материалыг ирүүлэх албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт тус төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой ажлын зураг, төсөв, бусад холбогдох материалыг ирүүлэх албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас тус төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой ажлын зураг, төсөв, бусад холбогдох материалыг ирүүлсэн.
 • Сангийн яамнаас 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тус төсөл, арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг тусгаж, төлөвлөгөөнд батлуулж ажиллахыг мэдэгдсэний дагуу Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт тус төсөл, арга хэмжээ нь Нийслэлийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэхийг тодруулж албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас тус төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт нь Нийслэлийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд хэрхэн тусгагдсан талаар албан бичиг ирүүлсэн.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжийн нэрс ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж худалдан авах ажиллагааны харьцуулалтын аргаар зарлахаар шийдвэрлэж захиалагчаас ирүүлсэн аж ахуйн нэгжид үнийн саналын урилга хүргүүлж, www.tender.gov.mn www.ub-procurement.mn цахим хуудсуудад нийтлэхээр шийдвэрлэв
 • Төсөл, арга хэмжээний үнийн саналын урилгыг захиалагчаас ирүүлсэн аж ахуйн нэгжид үнийн саналын урилга хүргүүлж, www.tender.gov.mn www.ub-procurement.mn цахим хуудсуудад нийтлэв.
 • Тендерийн нээлтэд 1 аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлэв.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж тус төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гүйцэтгэгч болон захиалагч байгууллагад гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 • Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвлөмжийг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Спейшил Тим Ап 29,804,164₮ 0₮ 19/04/25
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
29,804,164₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ/19-017
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 29,804,164₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-05-16 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-05-20 - 2019-08-02
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ НХААГ-19-017