ХАСУМ хянасан дүгнэлт Огноо Файл
АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт          2021-01-15   
АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт          2021-02-05   
АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт          2021-02-25   
АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт          2021-03-15   
АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт          2021-04-16   
АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-04-18  
АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-06-21