Эрх зүйн актын нэр Дугаар Огноо Файл
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримлах бодлого 6 2009
Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх түр аргачлал 153 2010-03-25
Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын журам 103 2012
Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын санал журам 103 2012
Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 16 2017-01-18