Эрх зүйн актын нэр Дугаар Огноо Файл
Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай 20/20 2018-12-05
"Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 109 2019-06-25
"Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт"-т өөрчлөлт оруулах тухай 93 2020-05-25