Гэрээний нэр Гэрээний дугаар Файл
"Сонгинохайрхан дүүргийн 60 ортой Ахмадын сувилалын барилга барих" төслийн зураг төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах онцгой эрх /концесс/ олгох гэрээ УБ201/21/31-27
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ"-ын авто зогсоол барих төслийн зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх онцгой эрх /концесс/ олгох гэрээ 2019/167-01