Ажлын байранд КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Хатуу хөл хорионы дэглэмийн үеэр зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 13 чиглэлийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулна. Тэгвэл ажлын байрандаа ажил эхлэхээс өмнө, ажил дууссаны дараа ямар дэглэмийг баримталж өөрийгөө КОВИД-19 халдвараас хамгаалж болох зөвлөмжийг хүргэж байна. Мөн өөрийн болоод бусдын эрүүл мэндийн төлөө үйлчлүүлэгчдэдээ дараах шаардлагыг тавьж, халдвар хамгааллаа сахин биелүүлээрэй.

Эх сурвалж: www.mslp.gov.mn