Хэмнэлттэй_Хэрэглээнд_Нэгдэхийг уриалж байна

Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу дулаан, цахилгаан, хог, усны төлбөрийг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ээс 2021 оны 07 дугаар сарын 01-нийг хүртэлх хугацаанд тэглэсэнтэй холбогдуулан ард иргэдийг зохистой хэрэглээнд уриалж байна.
Та ч Бид ч #Хэмнэлттэй_Хэрэглээнд_Нэгдье‼️