Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалт

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэг, 52 дугаар зүйлийн 52.1.14 дэх заалт, "Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлийг хөтлөх журам"-ын 2.4-т заасны дагуу Сангийн сайдын 2020 оны 210 дугаар тушаалаар “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл”-д бүртгэлээ. Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтыг Худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-ийн Эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл-ээс үзнэ үү.

Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаалыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Эх сурвалж: www.tender.gov.mn