Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад зориулсан худалдан авах ажиллагааны сургалт зохион байгуулагдлаа

          Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад зориулан “Худалдан авах ажиллагааг амжилттай зохион байгуулах нь” сургалтыг зохион байгууллаа. 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 48 байгууллагын 80 албан хаагч хамрагдсан тус сургалтыг Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ч.Ням-Оюун нээж, Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга Ц.Батзул, Төрийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга Н.Цэрэнсамбуу, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газрын Өрсөлдөөнийн бодлого зохицуулалтын газрын улсын ахлах байцаагч Б.Ариунзаяа, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Стандарт хэрэгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга Б.Ариунтуяа, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн С.Мягмарсүрэн нар оролцон холбогдох мэдээллийг өгсөн.

 

Энэхүү сургалт нь бодлогын баримт бичгийн өөрчлөлтүүд, худалдан авах ажиллагааны цахим системийн хэрэглээ, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, тендерт оролцогчдын санал гомдлын шийдвэрлэлт, нийслэлээс үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, стандартын шаардлагыг хангуулах, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналтын талаар мэдээллийг хүргэсэн сургалт боллоо.