Дулаан хангамжийн шугам тоноглолд 2020 оны зун хийх засварын ажлын график

Нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа автозам болон инженерийн шугам, сүлжээний засвар шинэчлэлийн ажилтай холбоотойгоор замын хөдөлгөөн болон хэрэглэгчдийн цахилгаан, ус түгээлтийг хаах, нээх хугацааг иргэдэд урьдчилан мэдээллэж байна.

НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс