“Ажлын байран дахь хоол зүй болон эрүүл амьдралын дадал зуршил” сэдэвт сургалт

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь Consumer education center-тэй хамтран 2019 оны 07дугаар сарын 05-ны өдөр “Ажлын байран дахь хоол зүй болон эрүүл амьдралын дадал зуршил” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.  

Уг сургалтад тус газрын 25 албан хаагчид идэвхтэй хамрагдан 

  • Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд 

  • Стресс

  • Сөрөг сэтгэл хөдлөл нь ямар эрхтэнд муугаар нөлөөлдөг 

  • Хүчиллэг, шүлтлэг хоол хүнс

  • Таргалалтын шалтгаан 

  • Усны хэрэглээ болон цайр хүний биед хэрхэн нөлөө үзүүлдэг зэрэг

мэдээлэлтэй болсон.