“ERP системийн ашиглалтыг сайжруулах”

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газартай хамран 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр “ERP системийн ашиглалт, системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, хэрэглээний талаарх сургалтыг зохион байгуулав.