Бүтээн байгуулалт

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас  зохион байгуулсан СХД, 13-р хороо Цагдаагийн 3-р хэлтсийн өргөтгөлийн барилгын ажилыг  “СНТ групп” ХХК хийж  амжилттай хүлээлгэн өглөө . Тус барилгыг барисанаар  67463 хүн амыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг найдвартай хангах боломжтой болсон. Мөн 130 албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжрууллаа.

Дэлгэрэнгүй

Бүтээн байгуулалт

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас  зохион байгуулсан СХД-н 26 –р хорооны нутаг дэвсгэрт 240 ортой цэцэрлэгийн барилгыг “Глобал рост” ххк гүйцэтгэж  2017 онд хугацаанаасаа өмнө дуусгаж хүлээлгэн өглөө .Тус хороо нь  цэцэрлэггүй  бөгөөд  1903 хүүхэд  цэцэрлэгт хамрагдаж  чадахгүй байсныг тус  цэцэрлэг  ашиглалтанд  орсноор 350 хүүхдийг  хамруулах боломжтой болж 40 ажлын байр шинээр бий болсон. Мөн  гэртээ  хүүхэд  хардаг  ажилгүй эцэг ,эхчүүд  хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болж иргэдийн амьдрах орчинд таатай нөлөөлсөн үр дүнтуй  бүтээн байгуулалт боллоо.

Дэлгэрэнгүй

Тендерийн нээлтийн хугацааг хойшлуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолоор баталсан “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх зорилгоор нийслэлд шинээр баригдаж ашиглалтад орсон орон сууц нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын нээлтийн хугацааг хойшлуулах болсонтой холбоотой мэдээллийг энэ холбоосоор орж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй