Тендерийн явцын мэдээ

Нийслэлийн Худалдан Авах Ажиллагааны Газрын 2018 оны 2 дугаар сарын тендер шалгаруулалтын явцын мэдээний дэлгэрэнгүйг энэ холбоосоор орж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

Тендерийн нээлтийн хугацааг хойшлуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолоор баталсан “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх зорилгоор нийслэлд шинээр баригдаж ашиглалтад орсон орон сууц нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын нээлтийн хугацааг хойшлуулах болсонтой холбоотой мэдээллийг энэ холбоосоор орж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

Зарлал

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  1. Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар нь Нийслэлд үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох нарийвчилсан тооллого судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд:
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулах
  • Татварын байгууллагын тодорхойлолт /цахимаар авах/
  • Санхүүгийн тайлан ирүүлэх /2016 оны байдлаар/
  • Сүүлийн 5 жилд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын мэдээлэл, жагсаалт ирүүлэх
  • Зөвлөхийн хуулийн этгээдийн удирдах болон голлох мэргэжилтнүүдийн намтар

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 8 дугаар[...]

Дэлгэрэнгүй